با نو شدن طبیعت، از صمیم دل این ندا را برآوریم که: "یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الى احسن الحال" اى قلب کننده قلب‌ها و چشم‌ها؛ اى تدبیر کننده شب و روز اى متحول کننده حالات، حال ما را به بهترین حالات متحوّل کن.

به امید آنک خداوند آنچه ، انجام آن موجب خشنودی رضای اوست به ما عطا نماید

 

منبع : یک لیوان خبر |نوروز 95 در مرکز4
برچسب ها : کننده